Jūsų pirkinių
Krepšelis
.
Krepšelis tuščias
akcijos test
Facebook baneris
Gaminitojų katalogai parsisiųsti
Mokilizingas - ypatingos sąlygos
Vasara su Husqvarna
Akumuliatoriniai gaminiai Redback
Naujienų prenumerata Registruokitės ir pirmieji gausite naujausią TGP.lt informaciją

Taisyklės

1. Bendrieji nuostatai

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės") nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.tgp.lt ir UAB "Technika girioms ir parkams " (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusius nuostatas. Pirkdamas prekes, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu ir laikymusi.

1.2. Naudotis "www.tgp.lt" elektroninės parduotuvės paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis, juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis patvirtina, kad remiantis šiuo taisyklių punktu, jis turi teisę pirkti prekes "www.tgp.lt" elektroninėje parduotuvėje.

1.3. Pardavėjas vienašališkai turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar kt. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje užsiregistruoja, suformuoja prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti''. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.tgp.lt duomenų bazėje.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.tgp.lt, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Šiame punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo".

 

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą (jei tokia yra), taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją el. paštu: info@tgp.lt.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.tgp.lt elektronine parduotuve, sutinka su šiomis prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis. Pirkėjas privalo laikytis ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu laikinai apriboti arba sustabdyti (nutraukti) galimybę naudotis elektronine parduotuve apie tai iš anksto nepranešdamas Pirkėjui.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4 Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų "Pirkinių krepšelio" dydį, kurį pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

5.5. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę nesudaryti Pirkimo – pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju. Pardavėjas turi teisę šio sprendimo nekomentuoti, bet privalo apie sprendimą informuoti Pirkėją. Jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 24 valandas.

5.6. Pardavėjas taip pat turi teisę anuliuoti sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti

5.7. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 valandas.

5.8. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas negalėdamas pristatyti (ar laiku pristatyti) Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 24 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą ar kitus Pirkėjo patirtus nuostolius.

6.4. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

 

7. Prekių kainos

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus rinkos sąlygoms ar mokesčių dydžiams be jokio įspėjimo. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius dėl kainų pakeitimo.

 

8. Apmokėjimo už prekes tvarka ir būdai

8.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes banko pavedimu pagal pirkimo užsakymą ("išankstinę apmokėjimo sąskaitą" ar kt.).

8.2 Pirkėjas gali atsiskaityti kredito arba debeto kortelėmis - Visa, Visa Electron, Mastercard ir Maestro (išskyrus JAV, Kanadą ir Didžiają Britaniją)).

8.3 Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes grynais pinigais prekės pristatymo, atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu, arba grynais pinigais ar kortele atsiimant prekę Pardavėjo parduotuvėje.

8.4. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes sudarydamas sutartį su lizingo bendrove.

8.5. Pirkėjas, laikydamasis Taisykių, sutinka, kad prekių pirkimo užsakymo lapai ("išankstinės apmokėjimo sąskaitos"), PVM sąskaitos faktūros, būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.6. PVM sąskaitas faktūras Pardavėjas pateikia Pirkėjui patvirtinus gautą apmokėjimą už prekes.

 

9. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, pasirinkus pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, pristatome į bet kurią Lietuvos vietą per 2 darbo dienas po mokėjimo gavimo, jei Jūsų užsakyta prekė yra sandėlyje. Jei Pirkėjo užsakytos prekės sandėlyje nėra, mes su Jumis susisieksime ir informuosime apie pristatymo terminus.

9.2. Pardavėjas pristato prekes savo transportu arba naudodamasis siuntų transportavo įmonių, kurjerių paslaugomis.

9.3. Prekę taip pat Pirkėjas gali atsiimti Pirkėjo parduotuvėse, kurių kontaktus galite rasti mūsų internetinio puslapio Kontaktų skiltyje. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes būtina su savimi turėti ir pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Ši paslauga nemokama.

9.4. Prekės visoje Lietuvoje pristatomos nemokamai, jei užsakymo suma viršija 30€.

9.5. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pirkėjas moka Pardavėjui 10 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos.

 

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

10.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.

10.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė, su pilna dokumentacija ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną ar kt. dokumentus, išduotus pirkimo metu.

10.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių ir negrąžinti pinigų, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos ir taisyklių.

 

11.  Šalių atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima pilną atsakomybę už padarinius ar nuostolius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo elektronine parduotuve.

11.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

11.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

11.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.7. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

12. Prekių kokybė ir garantija

12.1. Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygas ir terminus rasite prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Jeigu turėsite kokių nors problemų dėl prekių kokybės, rekomenduojame Jums kreiptis tiesiai į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, kurių kontaktinę informaciją Jūs rasite prekės garantiniame talone.

12.2. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tuomet, kai jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, yra uždėtas pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu ir Jūsų parašas.

12.3. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną. Garantijos galiojimu metu garantinis remontas atliekamas nemokamai. Prekės transportavimo išlaidos iki garantinio aptarnavimo vietos tenka Pirkėjui.

12.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

13. Asmens duomenų tvarkymas

13.1.Pirkėjui užsiregistravus internetinėje parduotuvėje www.tgp.lt, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (jei tokių yra) sutinka pateikti Pardavėjui šiose taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

13.2. Pirkėjui užsiregistravus internetinėje parduotuvėje www.tgp.lt , Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (jei tokių yra) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta sekančiame punkte.

13.3. Pirkėjui užsiregistravus internetinėje parduotuvėje www.tgp.lt, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (jei tokių yra) sutinka atsiimant prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu.

13.4. Pirkėjui užsiregistravus internetinėje parduotuvėje www.tgp.lt, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (jei tokių yra) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) tretysis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

13.5. Pirkėjui užsiregistravus internetinėje parduotuvėje www.tgp.lt, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti pirkimo-pardavimo sutarties.

 

14. Informacijos siuntimas

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausymus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytais elketroninio pašto adresais.

 

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

15.2. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

15.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


„Technika girioms ir parkams“

PRIVATUMO POLITIKA

1. SĄVOKOS

1.1. BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.2. Duomenys / Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami Asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

1.4. Duomenų subjektas – Duomenų valdytojo Klientas ar darbuotojas arba bet koks kitas asmuo, kurio Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

1.5. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

1.6. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

1.7. Duomenų valdytojas – UAB „Technika girioms ir parkams“, juridinio asmens kodas 124482894, registracijos adresas Verkių g.32, Vilnius , Lietuvos Respublika.

1.8. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

1.9. Klientas – asmuo, kuris naudojasi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis arba anksčiau jomis naudojosi.

1.10. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

1.11. Politika – reiškia šią Asmens duomenų tvarkymo Politiką.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (toliau – ERĮ) vartojamas sąvokas.2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Duomenų valdytojas renka tam tikrus Asmens duomenis administravimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais, vykdyti savo verslą ir įgyvendinti teisines pareigas. Duomenų valdytojas yra atsakingas už Jūsų Asmens duomenų tvarkymą šioje Politikoje nurodytomis sąlygomis.

2.2. Šioje Politikoje paaiškiname, kokius Asmens duomenis mes renkame, kaip juos tvarkome bei saugome, teikdami savo siūlomas prekes ir paslaugas. Tai apima informaciją, surinktą ne internetu fizinėse parduotuvėse arba gautą teikiant paslaugas Klientams ir internetu per svetaines www.tgp.lt, www.vejosrobotas.lt (toliau – Interneto svetainės).

2.3. Ši Politika taip pat taikoma mūsų tiksliniam turiniui, įskaitant internetinius pasiūlymus ir produktų bei paslaugų reklamą, kurią, naršydami internete, galite matyti trečiųjų šalių svetainėse, platformose ir programėlėse (toliau - Trečiųjų šalių svetainės). Atkreipiame dėmesį, jog šios Trečiųjų šalių svetainės gali turėti savo atskirą privatumo politiką ir sąlygas. Maloniai prašome perskaityti jas prieš naudojantis šiomis Trečiųjų šalių svetainėmis.

2.4. Prieš pradėdami naudotis mūsų Interneto svetainėmis, Jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.

2.5. Duomenų subjektas neturi teisės naudotis Interneto svetainėmis, jeigu jis nėra susipažinęs su Politika ir (ar) su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Duomenų subjektas nesutinka su Politika arba tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti Interneto svetainėmis. Priešingu atveju, laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Politika.

2.6. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip socialinio tinklo „Facebook“ paslaugomis, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

2.7. Duomenų valdytojas užtikrina, kad jis atitinka šiuos esminius duomenų apsaugos principus:

2.7.1. Asmens duomenys turi būti Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

2.7.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis Duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais, arba statistiniais tikslais, nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

2.7.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

2.7.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

2.7.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi; Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu Asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių reikalaujama šiuo reglamentu siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

2.7.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2.7.7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

2.8. Duomenys tvarkomi tinkamai informavus Duomenų subjektus.

2.9. Duomenys saugomi laikotarpius, nurodytus šioje Politikoje kiekvienam Asmens duomenų tipui. Saugojimas atliekamas pagal procedūras, numatytas Politikos 4 skyriuje.

2.10. Duomenų tvarkytojo prieigos teisės prie Duomenų naikinamos nutraukus Asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su Duomenų valdytoju, ar šiai sutarčiai nustojus galioti.

2.11. Duomenys perduodami Duomenų tvarkytojams ir Duomenų gavėjams, kai teisę ir (ar) pareigą tai daryti atitinkamais pagrindais suteikia teisės aktai.

2.12. Asmens duomenys Duomenų valdytojo gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO BŪDAI

3.1. Mes renkame Jūsų asmens duomenis tiesiogiai skirtingais būdais, pvz., kai Jūs pateikiate mums savo asmeninę informaciją, registruodamiesi kaip Klientas mūsų Interneto svetainėse ar dalyvaudami mūsų lojalumo programose, registruodamiesi prizų loterijose, žaidimuose ir konkursuose, prenumeruodami mūsų naujienlaiškį, gaudami informaciją arba elektroninius pranešimus, iš mūsų pirkdami produktus ir paslaugas, pildydami klausimynus, komentuodami, teikdami užklausas ar susisiekdami su mūsų Klientų aptarnavimo tarnyba.

3.2. Kai mums pateikiate savo Asmens duomenis, mes juos tvarkome šioje Politikoje apibrėžtais tikslais ir tvarka. Jei nenorite, kad taip tvarkytume Jūsų Asmens duomenis, maloniai prašome jų mums nepateikti.

3.3. Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, įskaitant komercinio sektoriaus duomenų šaltinius, pvz., viešas duomenų bazes ir duomenų rinktuvus bei informaciją iš trečiųjų šalių. Jei nenorite, kad gautume Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, atitinkamiems šaltiniams nurodykite savo pageidavimus.

3.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tam, kad suteiktume Jums paslaugas, kaip paaiškinta toliau. Konkrečiais atvejais mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik gavę Jūsų sutikimą, pvz., dažniausiai tada, kai tvarkome Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslams, naudojame slapukus ar vietovės duomenis. Kitais atvejais mes galime vadovautis kitu teisiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu, pvz., vykdydami sutartį su Jumis ar turėdami kitų teisėtų interesų, pvz., siekdami nusikaltimų prevencijos.

3.5. Jei tampate kurios nors mūsų lojalumo programos nariu, galime tai laikyti sutikimu, kad norite, jog tvarkytume Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais. Šių rinkodaros ryšių Jūs galite bet kada atsisakyti ir tai neturės įtakos Jūsų dalyvavimui lojalumo programoje bei jos teikiamai naudai.

3.6. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis su Jūsų sutikimu, mes paprašysime Jūsų sutikimo konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui. Mes taip pat prašysime Jūsų sutikimo, jeigu mums reikėtų Jūsų asmens duomenų kitiems, šioje Politikoje nenurodytiems tikslams.

3.7. Prašome peržiūrėti 4.1 skirsnį, ten rasite daugiau informacijos apie įvairius asmens duomenis, kuriuos galime rinkti, jų rinkimo tikslus ir teisinį šių duomenų tvarkymo pagrindą.

3.8. Mūsų Interneto svetainės skirtos suaugusiesiems, tačiau gali pasitaikyti atvejų, kai dalis Klientų, kuriems dar nesukako 16 (šešiolika) metų, peržiūri arba perka produktus mūsų Interneto svetainėse. Jei mes žinome, kad Klientui dar nesukako 16 (šešiolika) metų, mes nenaudojame tokio Kliento asmens duomenų rinkodaros tikslams, išskyrus atvejus, kai gauname jų tėvų sutikimą.

3.9. Norėdami pateikti tėvų sutikimą dėl duomenų naudojimo rinkodaros tikslais, paprašykite savo tėvų ar globėjų susisiekti su mumis, kaip nurodyta 10 skirsnyje.

3.10. Tam tikrais atvejais, remdamiesi Jūsų atliekamais veiksmais, mes laikysime, kad Jūs gavote tėvų sutikimą. Tada mes pasiliekame teisę spręsti, ar gausite mūsų rinkodaros pranešimus iki pasieksite reikalaujamą amžių.

3.11. Norime atkreipti dėmesį, kad galimybė gauti prizus, pavyzdžius ir kitus apdovanojimus gali būti leidžiama tik naudotojams, sulaukusiems reikalaujamo amžiaus. Mes galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kad patikrintume Jūsų amžių ir įgyvendintume tam tikram amžiui nustatytus ribojimus.4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4.1. Produktų ir paslaugų siūlymas

Renkami Asmens duomenys:

Vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, lojalumo kortelės numeris, užsakymų istorija (įskaitant Jūsų pirkinius mūsų Svetainėje, parduotuvėje), mokėjimų istorija, amžius, gimimo data, lytis, mūsų Interneto svetainėse Jūsų peržiūrimi produktai, mėgstami prekių ženklai, mėgstama parduotuvė, Jūsų veiksmai mūsų Interneto svetainėse ir skaitant mūsų laiškus, Jūsų atsakymai apklausose ar konkursuose, Jūsų pirkimo įpročiai ir prioritetai bei informacija apie Jūsų gyvenimo būdą, pomėgius ir dominančias sritis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Kad pasiūlytume Jums pritaikytus produktus ar paslaugas (įskaitant iš susijusių trečiųjų šalių), kurie Jus galėtų dominti, remdamiesi Jūsų pirkinių istorija ir elgesiu, prioritetais ir mūsų rinkodaros segmentavimo strategijomis. Mes tai galime daryti siųsdami Jums informaciją paštu, el. paštu, naujienlaiškiais, SMS pranešimais ar telefonu apie produktus, paslaugas, akcijas ir kt. Mes taip pat galime susisiekti su Jumis ir pasiūlyti dalyvauti Klientų apklausose, akcijose, prizų loterijose ir konkursuose. Taip pat galite gauti parduotuvių vykdomų akcijų pasiūlymų (pvz., kuponų), kai esate susikūrę paskyrą mūsų Interneto svetainėse ar dalyvaujate lojalumo programoje.

Asmens duomenų saugojimo terminas:

Tol, kol perkate pas mus. Jei turite lojalumo kortelę ir per 3 (trejus) metus neįvyko jokių sandorių, panaikiname Jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą. Jei internetu apsiperkate kaip svečias, mes Jūsų duomenis saugome 1 (vienerius) metus po apsipirkimo. Jeigu esate užsiprenumeravę mūsų naujienlaiškį, mes Jūsų Duomenis saugosime tol, kol neatsisakysite prenumeratos.

Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

Jūs leidžiate mums tvarkyti savo asmens duomenis, jeigu tampate nariu, turinčiu lojalumo kortelę ir sutinkate su mūsų klientų lojalumo programos sąlygomis (sutarties vykdymas).

Jei lojalumo programoje nedalyvaujate, Jūs mums suteikiate leidimą tvarkyti savo Asmens duomenis, užsiprenumeruodami mūsų naujienlaiškius.

Jei perkate internetu kaip svečias, mes susisieksime su Jumis dėl susijusių pasiūlymų, kiek tai leidžia įstatymai, įskaitant nuostatas dėl brukalo (angl. spam) siuntimo.

Jūs bet kada galite atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų, savo profilyje (jeigu jį turite) pasinaudodami Privatumo nuostatų skydu arba paspausdami prenumeratos atsisakymo mygtuką Jums atsiųstuose mūsų rinkodaros laiškuose. SMS žinučių, siunčiamų tiesioginės rinkodaros tikslais, galite atsisakyti susisiekdami su mumis el paštu: info@tgp.lt.

4.2. Klientų aptarnavimas

Renkami Asmens duomenys:

Vardas, pavardė, pašto adresas, namų telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, lojalumo kortelės numeris, slaptažodžiai, užsakymų istorija, mokėjimų istorija, informacija apie mokėjimus (t. y. informacija apie banką ar kredito korteles), užsakymų istorija, amžius, lytis, prašymo vykdymo informacija, skelbiami įrašai ir kitas turinys, kurį pateikiate mūsų Interneto svetainėse, taip pat kita informacija, kurią pateikėte pirkdami ar užsakydami paslaugą, pateikdami užklausą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kai susisiekiate su mumis ir kai atsakome į Jūsų užklausas ir komentarus.

Asmens duomenų saugojimo terminas:

Bendro pobūdžio užklausos ir komentarai, susiję su aptarnavimo problemomis, parduotuvės standartais, prekių pasiekiamumu ir kt., saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinio susisiekimo su Jumis dienos. Susirašinėjimas, susijęs su žalos asmeniui padarymu, nelaimingais atsitikimais ir kitomis sveikatos ir saugumo problemomis, gali būti saugomas ilgiau, jei vyksta teisminiai ginčai ar susitarimai.

Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

Jūsų užklausų, komentarų ir skundų apdorojimas Jūsų prašymu (sutarties arba iš kitų teisėtų veiksmų kilusios prievolės vykdymas).

4.3. Pirkimas

Renkami Asmens duomenys:

Vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, namų telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, lojalumo kortelės numeris, slaptažodžiai, užsakymų istorija, mokėjimų istorija, informacija apie mokėjimus (t. y. banko ar kredito kortelės duomenys), užsakymų istorija, amžius, lytis, Jūsų užsakymo vykdymo informacija ir kiti asmens duomenys, kuriuos savo noru pateikiate mums.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Mes apdorojame asmens duomenis, kad pateiktume Jūsų užsakytus produktus ir paslaugas, įskaitant užsakomų produktų ar pavyzdžių siuntimą.

Asmens duomenų saugojimo terminas:

Tol, kol perkate pas mus. Jei per 3 (trejus) metus neįvyko jokių sandorių, panaikiname Jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.

Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

Mes naudojame šią informaciją Jūsų užsakymui ar bet kuriai kitai Jūsų užsakytai paslaugai vykdyti (sutarčiai vykdyti).

4.4. Pirkimas internetu

Renkami Asmens duomenys:

Vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, namų telefono ar mobiliojo telefono numeris, informacija apie užsakytus produktus, užsakymų istorija, IP adresas, išsami informacija apie Jūsų pirkinius, mokėjimo informacija, mokėjimų istorija.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Jūsų internetiniam užsakymui apdoroti ir užsakytiems produktams pristatyti. Jūsų Asmens duomenys, susiję su mokėjimo įvykdymu, gali būti persiųsti mokėjimo tarpininkams (Paysera LT ir „PayPal“), siekiant mokėjimų įvykdymo.

Asmens duomenų saugojimo terminas:

Tol, kol perkate pas mus. Jei per 3 (trejus) metus neįvyko jokių sandorių, panaikiname Jūsų Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą. Jei atsiskaitote kaip svečias, mes Jūsų duomenis saugome 1 (vienerius) metus po apsipirkimo.

Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

Šie Asmens duomenys mums reikalingi, kad galėtume įvykdyti Jūsų internetu pateiktą užsakymą (sutarties vykdymas).

4.5. Lojalumo paslaugos

Renkami Asmens duomenys:

Vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, namų telefono ar mobiliojo telefono numeris, informacija apie Jūsų užsakytus produktus naudojantis lojalumo programa, su lojalumo programa susijusios operacijos, paskyros būsena, mokėjimo informacija (pvz., banko informacija) ir mokėjimų istorija.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Suteikti Jums visas paslaugas pagal lojalumo programą, įskaitant išskirtinius pasiūlymus.

Asmens duomenų saugojimo terminas:

Kol dalyvaujate kurioje nors mūsų lojalumo programoje. Jei per 3 (trejus) metus neįvyko jokių sandorių, panaikiname Jūsų Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.

Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

Užsiregistruodami kurioje nors mūsų lojalumo programoje, Jūs leidžiate mums tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kad suteiktume Jums visas paslaugas pagal lojalumo programą (sutarties vykdymas).

4.6. Aptarnavimas ir nusikaltimų prevencija

Renkami Asmens duomenys:

Vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, namų telefono ar mobiliojo telefono numeris, mokėjimo informacija (pvz., banko informacija) ir mokėjimų istorija.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Suteikti mūsų aptarnavimo paslaugas, įskaitant Jūsų pateiktų prašymų dėl paslaugų teikimo tvarkymą, sukčiavimo ir kitų nusikaltimų prevenciją, Jūsų tapatybės ir kredito / mokėjimo būsenos tikrinimą bei mokėjimo nurodymų vykdymą. Jūsų Asmens duomenys, susiję su mokėjimo įvykdymu, gali būti persiųsti mokėjimo tarpininkams (Paysera LT ir „PayPal“), siekiant mokėjimų įvykdymo, arba perduoti policijai sukčiavimo prevencijos tikslais.

Asmens duomenų saugojimo terminas:

Tol, kol perkate pas mus. Jei per 3 (trejus) metus neįvyko jokių sandorių, panaikiname Jūsų Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.

Asmens duomenų teisinis tvarkymo pagrindas:

Skirta sukčiavimo nustatymui ir prevencijai, siekiant užtikrinti, kad Jūsų tapatybė ir sandoriai būtų saugūs (derinant interesus su mūsų interesu apsisaugoti nuo sukčiavimo ir apsaugoti savo klientus). Mes teikiame kitas aptarnavimo paslaugas, kad suteiktume Jums atitinkamas papildomas paslaugas (sutarties vykdymas).5. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

5.1. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tik tol, kol įgyvendiname pirmiau minėtus tikslus, kuriems rinkome arba gavome Jūsų asmens duomenis, ir pasibaigia mūsų įsipareigojimų terminai saugoti įrašus, kaip nurodyta 4 skirsnyje.6. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

6.1. Duomenų subjektas BDAR ir ADAĮ nustatyta tvarka gali įgyvendinti šias teises:

6.1.1. Teisė gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis ar ne;

6.1.2. Teisė gauti prieigą prie savo Asmens duomenų ir su jais susipažinti;

6.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų Asmens duomenis;

6.1.4. Teisė reikalauti panaikinti Jūsų Asmens duomenis („teisė būti užmirštam“);

6.1.5. Teisė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu;

6.1.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą;

6.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą - gauti mūsų turimus Jūsų Asmens duomenis struktūruota, įprastai naudojama bei automatiškai nuskaitoma forma ir persiųsti juos kitam Duomenų valdytojui;

6.2. Tais atvejais, kai Kliento sutikimas sudaro teisinį pagrindą mums tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, savo sutikimą galite atšaukti tokiais būdais: siųskite mums el. laišką info@tgp.lt arba skambinkite interneto svetainėse kontaktų skiltyje nurodytais kontaktais.7. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

7.1. Pagal BDAR, privaloma turėti Duomenų apsaugos pareigūną tada, jei Duomenų valdytojo pagrindinę veiklą sudaro duomenų tvarkymo operacijos, kurioms atlikti reikia reguliariai ir sistemingai stebėti duomenų subjektus dideliu mastu, arba kai duomenų valdytojo, arba duomenų tvarkytojo pagrindinė veikla yra specialių kategorijų duomenų tvarkymas dideliu mastu.

7.2. Duomenų apsaugos pareigūno teisės ir pareigos detalizuojamos BDAR, Politikos prieduose, pareiginiuose nuostatuose, jei šią poziciją užima Duomenų valdytojo darbuotojas, arba paslaugų teikimo sutartyje, jei Duomenų apsaugos pareigūno poziciją užimantis asmuo yra šios paslaugos išorės teikėjas.

7.3. Atsižvelgiant į nurodytus kriterijus ir į Duomenų valdytojo vykdomą veiklą, Duomenų valdytojas neprivalo paskirti Duomenų apsaugos pareigūno.8. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į TOKIUS PAŽEIDIMUS TVARKA

8.1. Duomenų valdytojo darbuotojai, turintys prieigos teisę prie Duomenų, pastebėję Duomenų saugumo pažeidimus (asmenų neveikimą ar veiksmus, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę Duomenų saugumui), turi informuoti atsakingą darbuotoją ir (ar) savo tiesioginį vadovą.

8.2. Įvertinęs Duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, vadovaudamasis atitinkamomis vidinėmis procedūromis, Duomenų valdytojas priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų Duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti bei reikiamiems subjektams informuoti.

8.3. Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų Asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos įstatymus, galite pateikti skundą kompetentingai prižiūrinčiai institucijai Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje, kurioje gyvenate, dirbate arba kurioje buvo pažeistas BDAR.9. TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

9.1. Duomenų valdytojo įgyvendinamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės užtikrina tokį saugumo lygį, kuris atitinka Duomenų valdytojo valdomų Duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, įskaitant, bet neapsiribojant, šiame skyriuje nurodytomis priemonėmis.

9.2. Asmens duomenų saugumo priemonės:

9.2.1. Administracinės (saugus dokumentų ir kompiuterio duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo instruktavimas įsidarbinant ir išeinant/atleidžiant iš darbo ir kt.);

9.2.2. Techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, vartotojų prieigos stebėjimas (monitoringas), apsauga nuo kompiuterių virusų ir kt.);

9.2.3. Informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.;

9.2.4. Komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, Asmens duomenų kodavimo ir perdavimo techninės ir programinės priemonės, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas ir kt.).

9.3. Aukščiau išvardytos Asmens duomenų apsaugos priemonės užtikrina: 1) operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos laikymo kontrolę; 2) nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją; 3) sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas); 4) unikalių vartotojų identifikavimo ir slaptažodžių sistemą; 5) programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų; 6) registruotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.

9.4. Duomenų valdytojas užtikrina Asmens duomenų atkūrimo jų avarinio praradimo atvejais tvarką. Duomenų valdytojas daro sistemos duomenų atsargines kopijas Duomenų valdytojo nustatytu periodiškumu ir saugo jas nustatytomis sąlygomis. Duomenys yra atkuriami pagal patvirtintą vidinę procedūrą naudojant Veeam backup ir SQL duomenų bazių priemones iš atsarginių kopijavimo įrenginių bibliotekų. Atsarginės Duomenų kopijos visais atvejais saugomos neviršijant Politikoje nustatytų Duomenų saugojimo terminų.

9.5. Duomenų valdytojas taiko ir kitas Asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones:

9.5.1. Nuotoliniam prisijungimui prie Duomenų valdytojo vidinio tinklo yra naudojama VPN technologija, vartotojo identifikavimui naudojamas skaitmeninis sertifikatas;

9.5.2. Kontroliuojama prieiga prie Asmens duomenų tokiomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis, kurios fiksuoja ir kontroliuoja registravimosi bei teisių gavimo pastangas;

9.5.3. Fiksuojami šie asmenų, kuriems suteikta teisė tvarkyti Asmens duomenis, prisijungimų prie duomenų bazės įrašai: prisijungimo identifikatorius, data, laikas, trukmė, jungimosi rezultatas (sėkmingas, nesėkmingas). Šie įrašai saugomi ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus;

9.5.4. Užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi Asmens duomenys, saugumas (užtikrinamas tik įgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas ir pan.);

9.5.5. Siekiama užtikrinti saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimą, teikiant Asmens duomenis išoriniais duomenų perdavimo tinklais;

9.5.6. Užtikrinama Asmens duomenų, esančių išorinėse duomenų laikmenose ir elektroniniame pašte, saugos kontrolė ir ištrynimas po jų panaudojimo perkeliant į duomenų bazes;

9.5.7. Registruojami avarinio Asmens duomenų atkūrimo veiksmai (kada ir kas atliko Asmens duomenų atkūrimo veiksmus tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu);

9.5.8. Užtikrinama, kad informacinių sistemų testavimas nebūtų vykdomas su realiais Asmens duomenimis, išskyrus būtinus atvejus, kurių metu naudojamos organizacinės ir techninės Asmens duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios realių Asmens duomenų saugumą;

9.5.9. Nešiojamuosiuose kompiuteriuose, jeigu jie naudojami ne Duomenų valdytojo vidiniame duomenų perdavimo tinkle, esantys Asmens duomenys yra apsaugomi atitinkamomis priemonėmis, kurios atitinka Duomenų tvarkymo keliamą riziką.

9.6. Duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis užtikrina, kad standartizuotai būtų tvarkomi tik tie Asmens duomenys, kurie yra būtini kiekvienam konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui. Ta prievolė taikoma surinktų Asmens duomenų kiekiui, jų tvarkymo apimčiai, jų saugojimo laikotarpiui ir jų prieinamumui.10. KONTAKTAI

10.1. Su šia Politika ir/ar bendrai su duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekti galima kreipiantis žemiau nurodytais kontaktais:

UAB “Technika girioms ir parkams”, Verkių g. 32, LT-08221, Vilnius. Įmonės kodas: 124482894. Info@tgp.lt, +37052763227, +37052777100.11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Politika gali būti peržiūrima kartą per kalendorinius metus Duomenų valdytojo iniciatyva ir (arba) keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems Asmens duomenų tvarkymą.

11.2. Politika ir jos pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

TGP parduotuves

  • Verkiu g. 32, Vilnius
   Parduotuves tel: +370 5 273 77 44
   El. paštas: verkiu@tgp.lt
   Remonto dirbtuviu: +370 5 277 91 86
   Darbo laikas:
   I-V 8 - 18 VI 9-14 val.
  • Vilniaus g. 17, Moletai
   Parduotuves tel: + 370 383 53300
   El. paštas: moletai@tgp.lt
   Remonto dirbtuviu: + 370 383 53300
   Darbo laikas:
   I-V 8 - 17 VI 8-12 val.
  • Vilniaus g. 83, Moletai
   Parduotuves tel: +370 383 51500
   El. paštas: moletai1@tgp.lt
   Remonto dirbtuviu: +370 383 51500
   Darbo laikas:
   I-V 8 - 17 VI 8-12 val.
  •    
  • Kestucio g. 1D, Lentvaris 
   Parduotuves tel: +(8 528) 21 112;
   +370 528 70450
   El. paštas:lentvaris1@tgp.lt
   Remonto dirbtuviu: +370 528   21 112
   Darbo laikas:
   I-V 8 - 17 VI 9-14 val.
  •      
paysera tgp
Visos teisės saugomos.
© 2019 UAB "Technika girioms ir parkams" įm. kodas - 124482894
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.
Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Sutinku Daugiau apie slapukus